Osnovne škole – Rakovica

Na ovoj stranici nalazi se spisak svih osnovnih škola u Rakovici. Rakovica je jedna od gradskih opština grada Beograda i u njoj se nalazi devet osnovnoškolskih ustanova. Pored Rakovice, jedna osnovna škola nalazi se i u Resniku.

Osnovne škole u Rakovici