Back to homepage

Tag "zemlja"

Zemlja je ušla u novi period – antropocen

Zemlja je ušla u novi period – antropocen

🕔14:34, 31.Aug 2016

Poslednjih 12.000 godina naša planeta se nalazila u geološkoj epohi koja se nazivala holocen, a koja je došla odmah posle poslednjeg ledenog doba.

Read Full Article
Svetska šuma: Koliko stabala postoji na svetu?

Svetska šuma: Koliko stabala postoji na svetu?

🕔13:09, 25.Sep 2015

Prikupljanjem podataka sa terenskih istraživanja i spajanjem sa saznanjima prikupljenih satelitskim snimanjem, došlo se do broja stabala koja rastu na našoj planeti.

Read Full Article