Muzičko obrazovanje dece: Koliko ima uticaja?

Bez obzira na sklonost ili talenat deteta, muzičko obrazovanja na više načina pomaže u razvoju svakako deteta. Zbog toga bi trebalo svakom detetu omogućiti da stekne osnovno muzičko obrzovanje i … Continue reading Muzičko obrazovanje dece: Koliko ima uticaja?