Back to homepage

Osnovne škole – Ada

Na ovoj stranici nalazi se spisak svih osnovnih škola u Adi. U opštini Ada nalaze se tri škole čija je delatnost osnovnoškolsko obrazovanje. Pored škola u Adi, postoji i osnovna škola u mestu Mol.

Osnovne škole u Adi