Back to homepage

Globalni i operativni planovi i dnevne pripreme – 1. razred

Materijali za učitelje prvih razreda osnovne škole. Globalni i operativni planovi, dnevne pripreme i drugi materijali za sve predmete 1. razreda. Materijali su sortirani po izdavačima i predmetima. Bazu ćemo redovono dopunjavati novim izdavačima i dokumentima.

Zavod za udžbenike – Beograd

PRIRUČNICI

Izdavačka kuća “Klett” – Beograd

Izdavačka kuća “Eduka” – Beograd

BIGZ školstvo d.o.o – Beograd

Izdavačka kuća “Nova Škola” – Beograd

Izdavačka kuća “Novi Logos”

Izdavačka kuća “Gerundijum”

Izdavačka kuća “Kreativni centar”