Back to homepage

Osnovne škole – Beograd

Na ovoj stranici možete videti sve državne osnovne škole u Beogradu. Grad Beograd najveći je od trideset okruga u Srbiji, po broju osnovnih škola. One su raspoređene u 17 gradskih opština, a spisak osnovnih škola za svaku od njih mođete pogledati na ovoj stranici.

Osnovne škole u regionu Beograda po podacima Republičkog zavoda za statistiku iz 2015. godine, pohađa više od 120.000 učenika, a svaka od njih ima posebnu stranicu sa podacima o broju đaka, opremljenosti, stranim jezicima koji se uče u školi itd. Klikom na odabranu opštinu, otvara vam se spisak svih škola u toj opštini.

Osnovne škole u Beogradu