Back to homepage

Osnovne škole – Mladenovac

Na ovoj stranici nalazi se spisak svih osnovnih škola u Mladenovcu. Mladenovac je jedna od gradskih opština grada Beograda i u njoj se nalazi devet osnovnoškolskih ustanova. Pored Mladenovca, osnovne škole se nalaze i u mestima: Velika Krsna, Vlačka, Jagnjilo i Kovačevac.

Osnovne škole u Mladenovcu