Back to homepage

Privatni vrtići u Novom Sadu

Privatni vrtići u Novom Sadu nude usluge obrazovanja i vaspitanja dece predškolskog uzrasta i mlađe. Privatne predškolske ustanove u Novom Sadu svoj program prilagođavaju uglavnom radu sa manjim grupama, kako bi vaspitač imao dovoljno vremena da se posveti individualnom radu sa decom.

Na ovoj stranici pogledajte spisak privatnih vrtića u Novom Sadu:

Privatni vrtići – Novi Sad

“Zmaj”

“Dobra Vila”

“Maštolend”

“Čarobni svet”

“Zemlja čuda”

“Sunđer Bob i Patrik”


“Švrća”

“Speak up”

“Puž”


“Liliput”

“Anđeo čuvar”

“Školigrica”


“Madagaskar”

“Duga”

“Tufnica”


“Kermit”

“Žil Vern”

“Dreamland”

“Bambino”

  • Petra Drapšina 40
  • 064/271-26-76
  • ///

“Lunja i Maza”

Predškolska ustanova “Kornjačica”