Back to homepage

Osnovne škole – Bački Petrovac

Na ovoj stranici nalazi se spisak svih osnovnih škola u Bačkom Petrovcu. U opštini Bački Petrovac nalaze se četiri škole čija je delatnost osnovnoškolsko obrazovanje. Pored Bačkog Petrovca, osnovne škole u ovoj opštini nalaze se i u mestima: Kulpin, Gložan i Maglić.

Osnovne škole u Bačkom Petrovcu