Back to homepage

Osnovne škole – Bajina Bašta

Na ovoj stranici nalazi se spisak svih osnovnih škola u Bajina Bašta. U opštini Bajina Bašta nalazi se pet škola čija je delatnost osnovnoškolsko obrazovanje. Pored Bajine Bašte, osnovne škole u ovoj opštini nalaze se i u mestima: Bistrica, Kostojevići i Rogačica.

Osnovne škole u Bajinoj Bašti