Back to homepage

Osnovne škole – Boljevac

Na ovoj stranici nalazi se spisak svih osnovnih škola u Boljevcu. U opštini Boljevac nalaze se tri škole čija je delatnost osnovnoškolsko obrazovanje. Pored Boljevca, osnovne škole u ovoj opštini nalaze se i u mestima Podgorac i Sumrakovac.

Osnovne škole u Boljevcu