Back to homepage

Osnovne škole – Irig

Na ovoj stranici nalazi se spisak svih osnovnih škola u Irigu. U opštini Irig nalaze se dve škole čija je delatnost osnovnoškolsko obrazovanje. Pored škole u Irigu, postoji i osnovna škola u mestu Vrdnik.

Osnovne škole u Irigu