Back to homepage

Osnovne škole – Kovačica

Na ovoj stranici nalazi se spisak svih osnovnih škola u Kovačici. U opštini Kovačica nalazi se sedam škola čija je delatnost osnovnoškolsko obrazovanje. Pored Kovačice , osnovne škole u ovoj opštini nalaze se i u mestima: Samoš, Padina, Idvor, Debeljača, Crepaja i Uzdin.

Osnovne škole u Kovačici