Back to homepage

Osnovne škole – Leposavić

Na ovoj stranici nalazi se spisak svih osnovnih škola u Leposaviću. U opštini Leposavić nalaze se tri škole čija je delatnost osnovnoškolsko obrazovanje. Pored Leposavića, osnovne škole u ovoj opštini nalaze se i u mestima Lešak i Sočanica.

Osnovne škole u Leposaviću