Back to homepage

Likovna kultura treći razred – Prezentacije

Prezentacije iz predmeta “Likovna kultura” namenjene za učitelje i učenike 3. razreda osnovne škole. Materijale za učenje i izvođene nastave za predmet “Likovna kultura”, možete pogledati na ovoj stranici. Svoje radove možete nam poslati na email [email protected].

Prezentacije za predmet “Likovna kultura” – 3. razred

Ornament

Pogledajte prezentaciju

Učiteljica Milanka Lalić
OŠ “Miroslav Antić” Niš

 

Priprema časa – ornament

Učiteljica Milanka Lalić
Osnovna škola “Miroslav Antić” Niš