Back to homepage

Sebični džin – Srpski jezik

Prezentacija “Sebični džin”, za predmet “Srpski jezik”, namenjene učenicima 3. razreda osnovne škole. Autor prezentacije učiteljica Đurđica Stojković – Osnovna škola “Jovan Popović” Banoštor. Svoje materijale možete slati na [email protected].

Preuzmite prezentaciju