Osnovne škole – Orahovac

Na ovoj stranici nalazi se spisak svih osnovnih škola u Orahovcu. U opštini Orahovac nalaze se dve škole čija je delatnost osnovnoškolsko obrazovanje. Pored škole u Orahovcu, postoji i osnovna škola u mestu Velika Hoča.

Osnovne škole u Orahovcu