Osnovne škole – Pećinci

Na ovoj stranici nalazi se spisak svih osnovnih škola u Pećincima. U opštini Pećinci nalaze se dve škole čija je delatnost osnovnoškolsko obrazovanje. Pored škole u Pećincima, postoji i osnovna škola u mestu Kupinovo.

Osnovne škole u Pećincima