Osnovne škole – Požarevac

Na ovoj stranici nalazi se spisak svih osnovnih škola u Požarevcu. U opštini Požarevac nalazi se sedam škola čija je delatnost osnovnoškolsko obrazovanje. Pored Požarevca, osnovne škole u ovoj opštini nalaze se i u mestima: Bradarac i Lučica.

Osnovne škole u Požarevcu