Osnovne škole – Raška

Na ovoj stranici nalazi se spisak svih osnovnih škola u Raškoj. U opštini Raška nalaze se četiri škole čija je delatnost osnovnoškolsko obrazovanje. Pored škole u Raškoj, osnovne škole u ovoj opštini nalaze se i u mestima Jošanička Banja i Supnje.

Osnovne škole u Raškoj