Osnovne škole – Šid

Na ovoj stranici nalazi se spisak svih osnovnih škola u Šidu. U opštini Šid nalazi se sedam škola čija je delatnost osnovnoškolsko obrazovanje. Pored Šida, osnovne škole u ovoj opštini nalaze se i u mestima: Morović, Erdevik i Adaševci.

Osnovne škole u Šidu