Osnovne škole – Srbica

Na ovoj stranici nalazi se spisak svih osnovnih škola u Srbici. U opštini Srbica nalazi se jedna škola čija je delatnost osnovnoškolsko obrazovanje. Škola se nalazi u mestu Banje koje pripada opštini Srbica.

Osnovna škola u Srbici