Osnovne škole – Štrpce

Na ovoj stranici nalazi se spisak svih osnovnih škola u Štrpcu. U opštini Štrpce nalaze se dve škole čija je delatnost osnovnoškolsko obrazovanje. Pored škole u Štrpcu, postoji i osnovna škola u mestu Gotovuša.

Osnovne škole u Štrpcu