Osnovne škole – Temerin

Na ovoj stranici nalazi se spisak svih osnovnih škola u Temerinu. U opštini Temerin nalaze se četiri škole čija je delatnost osnovnoškolsko obrazovanje. Pored Temerina, osnovne škole u ovoj opštini nalaze se i u mestima: Bački Jarak i Sirig. 

Osnovne škole u Temerinu