Osnovne škole – Vitina

Na ovoj stranici nalazi se spisak svih osnovnih škola u Vitini. U opštini Vitina nalaze se tri škole čija je delatnost osnovnoškolsko obrazovanje. Pored Vitine, osnovne škole u ovoj opštini nalaze se i u mestima Vrbovac i Klokot.

Osnovne škole u Vitini