Osnovne škole – Žabari

Na ovoj stranici nalazi se spisak svih osnovnih škola u Žabarima. U opštini Žabari nalaze se dve škole čija je delatnost osnovnoškolsko obrazovanje. Pored osnovne škole u Žabarima, postoji i škola u mestu Aleksandrovac.

Osnovne škole u Žabarima