Osnovne škole – Žagubica

Na ovoj stranici nalazi se spisak svih osnovnih škola u Žagubici. U opštini Žagubica nalaze se tri škole čija je delatnost osnovnoškolsko obrazovanje. Pored Žagubice, osnovne škole u ovoj opštini nalaze se i u mestima: Krepoljin i Laznica.

Osnovne škole u Žagubici