Odobreni udžbenici za osnovnu školu 2015/2016

Pogledajte spisak udžbenika za osnovne škole i predškolske ustanove za školsku 2015/2016. godinu. Na spisku se nalaze knjige za osnovnu školu i predškolske ustanove, odobrene od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Na katalogu udžbenika se nalazi naziv izdavača odnosno izdavačke kuće, naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva, ime/imena autora i broj i datum rešenja ministra. Spisak udžbenika za osnovne škole počinje od osme strane pdf dokumenta i sadrži sve gore navedene kolone za svaki predmet od prvog do osmog razreda osnovne škole. Katalog je objavljen na osnovu člana 35. stava 1. Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima.

Za učenike nacionalnih manjina postoji poseban katalog odobrenih udžbenika na jeziku nacionalnih manjina. Učenici osnovnih muzičkih škola kao i učenici sa smetnjama u intelektualnom razvoju mogu pogledati spisak odobrenih udženika u posebnom katalogu.

Spisak odobrenih udžbenika za predškolske ustanove i osnovne škole u Srbiji

ikonica pdf

Spisak odobrenih udžbenika na jezicima nacionalnih manjina

ikonica pdf

Spisak odobrenih udžbenika za učenike sa smetnjama u razvoju

ikonica pdf

Spisak odobrenih udžbenika za osnovne muzičke škole

ikonica pdf

Pogledajte još