Igre u službi učenja – pred Maj mesec matematike

07/03/2022 13:07

Igre u službi učenja – pred Maj mesec matematike

Ovaj poziv prethodi jedanaestom Maju mesecu matematike. Prvenstveno je namenjen nastavnicima informatike i matematike u osnovnim i srednjim školama.

Zajedno sa svojim učenicima, ali i u saradnji s kolegama koji predaju druge predmete poput biologije, fizike, geografije, umetnosti i humanističkih nauka, a prepoznaju elemente matematike u svojim časovima, potrebno je da kreiraju edukativnu igru za jednu nastavnu jedinicu. Na konkurs se mogu prijaviti i učenici nižih razreda osnovne škole sa svojim učiteljima.

Prijavu je potrebno popuniti do 20. aprila u podne putem elektronske forme koja je dostupna na sledećem linku. Kako bi uspešno popunili sva polja i dodali svoj video-materijal prilikom prijave, neophodno je da koristite Google mejl nalog. Ukoliko naiđete na problem prilikom popunjavanja prijave, možete pisati na: [email protected].

Ovim pozivom želimo da podstaknemo uključivanje elemenata igre koja bi bila podrška kurikulumu i ciljevima koje on postavlja. Na taj način bismo stvorili okruženje koje podstiče istraživanje i kreativne pristupe rešavanju problema, i motivisali učenike da kreiraju strategije koje do rešenja dovode.

Od timova (nastavnici u saradnji sa svojim kolegama i učenicima) koji konkurišu očekuje se da osmisle pravila igre koja će se realizovati tokom najviše 3 školska časa, a kroz koju će se obraditi i izvršiti sistematizacija ili provera jedne nastavne jedinice.

Pet kriterijuma koji se očekuju od tima, vezano za dizajn edukativne igre:

  1. da ima jasno definisana pravila igre;
  2. da predstavi mapirane edukativne aspekte igre (pokriveni osnovni pojmovi izabrane nastavne jedinice, bilo da je reč o obradi, sistematizaciji ili proveri, poželjno je navesti koji ishod plana nastave i učenja se ostvaruje uvođenjem igre u nastavni proces);
  3. da jasno definiše kako se prati napredak svakog učenika tokom trajanja igre (prelazak nivoa, osvajanje bedža, određenog broja poena…);
  4. da unapred odredi kakve povlastice donose pređeni nivoi, osvojeni bedževi ili poeni;
  5. da poveže nastavnu jedinicu sa ostalim predmetima i ostalim nastavnim jedinicama unutar predmeta.

Koja je uloga nastavnika a koja učenika:

U procesu nastanka edukativne igre, nastavnik je mentor, moderator i izvor znanja i informacija. Pomaže učenicima da identifikuju ključne pojmove nastavne jedinice, artikulišu ciljeve, osmisle i postave pravila tako da je igru moguće realizovati u zadatom vremenskom roku. Učenici su ti koji postavljaju sebi pitanja, ciljeve, osmišljavaju igru, pravila, kreiraju određeni edukativni materijal, uče da istražuju i kritički razmišljaju.

Kako se dostavljaju opisi i pravila edukativne igre:

Opis edukativne igre se dostavlja putem video-zapisa u maksimalnom trajanju od 5 minuta, a prilaže se kroz prijavu. Video tako postaje snimak „nevidljivog“ procesa učenja, koji zavisi od: ambijenta u kom se uči, interakcija koje se ostvare, motivacije svih uključenih, kao i sadržaja i ciljeva učenja.

Svi pristigli video-materijali činiće bazu edukativnih „igrovnih“ časova, koji će se nalaziti na platformi Nordeus fondacije i biti dostupni svim školama u zemlji. Komisija će odabrati tri videa najkreativnijih rešenja na osnovnu zadovoljenja prethodnih pet kriterijuma.

Višestruke nagrade za timove i škole:

  • Za školske kabinete biće obezbeđena savremena oprema.
  • Radovi timova i njihove škole biće predstavljeni na M3.
  • Nagrađeni radovi i pobedničke škole biće predstavljeni u medijima kao primeri dobre prakse

Jedanaestu godinu zaredom pripremamo najmasovniju nacionalnu, naučnopopularnu manifestaciju u Srbiji posvećenu matematici – Maj mesec matematike (M3). U želji da nastavimo sa dobrom praksom i uspešnom popularizacijom matematike, ove godine partneri Centru za promociju nauke i Matematičkom institutu prilikom organizovanja EduGejming konkursa biće Nordeus fondacija i Društvo matematičara Srbije.

Više informacija o organizatorima:

Centar za promociju nauke: www.cpn.edu.rs

Matematički institut SANU: www.mi.sanu.ac.rs

Nordeus fondacija: https://nordeusfondacija.org

Društvo matematičara Srbije: www.dms.rs

07/03/2022 13:07

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments