Novi Sad: Grad daje subvencije za boravak u privatnim vrtićima

17/11/2016 11:21

Novi Sad: Grad daje subvencije za boravak u privatnim vrtićima

Grad Novi Sad će dati subvencije za boravak 1.816 dece u privatnim vrtićima u septembru mesecu i 1.889 za oktobar mesec 2016. godine.

Na ovaj način Grad daje podršku porodicama sa decom predškolskog uzrasta koja su upisana u predškolske ustanove čiji je osnovač drugo privatno ili fizičko lice za period septembar-decembar 2016. godine, a na osnovu zahteva koje su roditelji podneli do 7. oktobra 2016. godine.

Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu donela je rešenja o priznavanju prava na finansijsku podršku porodici sa decom koja su dostavljena svim privatnim predškolskim ustanovama na teritoriji Grad Novog Sada u dva primerka – po jedan za ustanovu i roditelje.

Pored rešenja dostavljeni su i obrasci SPD – spiskovi prisutnosti dece, za septembar i oktobar 2016. godine, koje privatne predškolske ustanove popunjene treba da vrate Gradskoj upravi, a na osnovu njih će Gradska uprava preneti sredstva Poštanskoj štedionici.

Popunjene spiskove prisutnosti dece dostavilo je 13 privatnih vrtića, od ukupno 32, a isplata finansijske podrške roditeljima neće biti izvršena pre nego što svi privatni vrtići ne predaju popunjene SPD obrasce.

17/11/2016 11:21

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments