Da li se tiranosaurus reks zapravo sastojao od tri vrste?

01/03/2022 18:34

Da li se tiranosaurus reks zapravo sastojao od tri vrste?

Sa svojom ogromnom veličinom, zubima nalik bodežima i oštrim kandžama, tiranosaurus reks je bio zastrašujući grabljivac, koji je nekada terorisao prostranstva širom planete.

Sada istraživači koji proučavaju njegove fosile sugerišu da ova zver možda nije bila jedina vrsta tiranosaurusa.

Stručnjaci koji proučavaju ostatke za koje se smatra da pripadaju t-reksu, sugerisali su da njihova varijacija pruža dokaze ne o jednoj vrsti, već o tri.

Glavni autor istraživanja, Gregori Pol, koji je bio specijalista za dinosauruse za film „Park iz doba Jure“, rekao je da nalazi imaju višestruke implikacije, napominjući da su ranije stručnjaci proučavali rast tiranosaurus reksa koristeći ostatke iz različitih slojeva stena.

„To možda nije dobra ideja jer su možda pred nama različite vrste“, rekao je on.

Tim kaže da je za očekivati da je više od jedne vrste tiranosaurusa evoluiralo tokom svojih milion ili više godina na Zemlji, kao što je utvrđeno za neke druge dinosauruse koji su živeli u isto vreme, poput triceratopsa na primer.

Pišući u časopisu Evolutionary Biology, Pol i njegove kolege izveštavaju kako je prethodni rad otkrio da se fosilizovane kosti označene kao da pripadaju t-reksu, razlikuju u smislu njihove čvrstoće građe ili „robusnosti“, a različiti primerci su imali jedan ili dva para donjih sjekutića.

Pol i njegovi saradnicu su proučavali ukupno 37 primeraka koji se pripisuju tiranosaurus reksu, posebno posmatrajući dužinu i obim butnih kostiju, dostupnih za oko dve trećine uzoraka, da bi procenili njihovu robusnost.

Tim kaže da nalazi sugerišu da razlike u robusnosti butnih kostiju verovatno nisu posledica individualnih varijacija.

„Otkrili smo da je robusnost uzorka tiranosaurusa koji imamo, u smislu varijacije butne kosti, veća od svih drugih tiranosaurida zajedno tokom 10 miliona godina evolucije“, rekao je Pol. „Ne možete jednostavno ne obratiti pažnju na to.“

Tim kaže da se čini da varijacija nije povezana s ukupnom veličinom uzorka ili s tim koliko je životinja bila zrela kada je uginula, dok su drugi faktori – kao što je neujednačen odnos robusnijih kostiju i onih koje su bile vitke, ili gracioznije, sugeriše da takva varijacija verovatno nije povezana s polom životinje.

Štaviše, fosili sa suptilinijim kostima pronađeni su samo u višim slojevima sedimenta, a ovi i robusniji primerci pronađeni pored njih obično imaju samo jedan zub sličan sekutiću u donjoj vilici, za razliku od robusnih primeraka u nižim slojevima.

Iako tim kaže da ne može isključiti druga objašnjenja za nalaze, on predlaže da su primerci pronađeni u nižim slojevima potiču verovatno od jedne vrste koja je nazvana tiranosaurus imperator; kasniji primerci zdepastih kostiju pripadaju tiranosaurus reksu; a primerci s vitkim kostima su iz treće vrste, koju je tim nazvao tiranosaurus regina.

Profesor Stiv Brusat, paleontolog iz Univerziteta u Edinburgu, koji nije bio uključen u rad, rekao je da nije ubeđen u to.

„Razumem iskušenje da se t-reks podeli na različite vrste, jer postoje neke varijacije u fosilnim kostima koje imamo. Međutim, na kraju, za mene je ova varijacija veoma mala i ne ukazuje na smisleno biološko odvajanje različitih vrsta koje se mogu definisati na osnovu jasnih, eksplicitnih, konzistentnih razlika“, rekao je on.

Profesor Tomas Kar, stručnjak za tiranosurus reksa na Kartidž koledžu u SAD, takođe je osporio rezultate, rekavši da su definicije različitih vrsta koje je tim izneo nejasne i da su nalazi u suprotnosti s njegovim radom u kojem je analizirao varijacije u 1850 različitih obeležja u 31 primerku. „Nisam našao dokaze o više od jedne vrste. I da je taj signal bio u podacima, ja bih ga pokupio“, rekao je on.

Kar je rekao da još jednu zabrinutost predstavlja to što studija uključuje uzorke iz privatnih ili komercijalnih preduzeća, što utiče na sposobnost istraživača da reprodukuju rezultate.

Ipak, Pol je rekao da će proći decenije pre nego što bude dovoljno muzejskih primeraka da se uradi statistička analiza. Rekao je da su varijacije značajne. „Druge vrste dinosaurusa su imenovane na osnovu manje podataka“, rekao je on.

01/03/2022 18:34

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments