Kako je izgledala beba T-reksa?

17/09/2020 13:54

Kako je izgledala beba T-reksa?

Pomoću inovativnih tehnika, paleontolozi otkrivaju nove stvari o dinosaurusima. Istraživanja koje je objavio Nacional Geographic otkrivaju sasvim novu dimenziju i razbijaju mit o tironosaurusu.

Prvi otkriveni fosil bebe tironosaurusa reksa otkriva da su jedni od najvećih grabljivaca koji su ikad hodali Zemljom, na početku svog života bili tek veličine čivave sa neobično dugim repom.

Ostaci- kandža stopala i donja vilica – fosilizovani su dok su još bili u embrionalnoj fazi. Pronađeni na različitim nalazištima na zapadu Severne Amerike, oba potiču od pre oko 71 do 75 miliona godina, iz perioda kada su tironosaurusi tek postajali glavni grabljivci. 

Mala kandža je otkrivena na mestu Horseshoe Canyon 2018. godine, u državi Alberti. Vilica u kamenu takođe je pronađena u Alberti ali na zemljištu First Nation lands, 1983. godine. 

Pomoću nove tehnologije, tek sad su paleontolozi došli do novih saznanja i važnosti ovih ranijih pronalazaka. Vilica je bila previše osetljiva kako bi se vadila iz kamena pa su pretrage odrađene 3D skenerima i rekonstrukcijom. 

Prvi put smo dobili pojam o izgledu bebe tironosaurusa! Do sada su bili pronađeni i ispitivani fosili odraslih jedinki i o njihovim mladuncima se samo nagađalo, pokušavana je rekonstrukcija sa materijalom izvučenim iz odraslih jedinki i pretpostavkama ali uzaludno.

Novi fosili otkrivaju da je beba tironosaurusa bila iznenađujuće mala u odnosu na odrasle jedinke. Tek rođeni mladunci bili su i deset puta manji od odraslog tironosaura. 

Veličina vilice koja je pronađena je čak 3 metra, zvuči zastrašujuće veliko ali to je zaista ništa ako uporedimo da su odrasle životinje dosezale težinu i do 3 tone. Otkrivena čeljust ima ono što nazivamo prvim zubima, „mlečnim“, dosta oblije, manje i razređenije nego što su otkriveni u odraslih jedinki tironosaurusa. Veruje se da su tek kasnije mladunci dobijali set oštrih gustih zubala a pre toga su bili osuđeni na lov insekata i guštera. 

Istraživanja stvaraju sliku da su tironosaurusi sa nekih 11 godina mogli da iulove nekog manjeg dinosaurusa a sa 22 su bili kompletno spremni na lov velikih biljojeda i čak i svoje vrste, snažna vilica i oštri zubi mogle su da prelome i najače kosti.

Ovim otkrićem paleontolozi su najzad mogli i da pretpostave kako je izgledalo jaje T- reksa. Do sad nije otkriveno ni jedno očuvano jaje niti ljuspa koja je veoma trošna, porozna i razgradiva. Ali otkrićem ostataka fosilizovanog embriona sada može da se rekonstruiše izgled jajeta i ustanovi njegova veličina koja je bila oko 17 centimetara.

17/09/2020 13:54

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments