Sultan koji je promenio mapu Balkanskog poluostrva

03/05/2018 15:00

Sultan koji je promenio mapu Balkanskog poluostrva

Sultan Mehmed II Osvajač, sultan koji je promenio mapu Balkanskog poluostrva iz korena, umro je na današnji dan, 03. maja 1481. godine. 

Prvo što je Mehmed II uradio na početku svoje vladavine, kako bi je obezbedio, bila je naredba da mu se braća pogube i na taj način uveo običaj bratoubistva. Ovaj užasan običaj primenjivao se i kasnije u vladarskim porodicama.

U toku vladavine zauzeo je Konstantinopolj, kojim je vladao Konstantin XI Paleolog. Nakon Konstantinove smrti, usledio je pokolj lokalnog stanovištva, a zatim i pljačka. Zauzeo je Kafju i Tatarski kaganat na Krimu, jonska ostrva i Otranto u južnom delu Italije. Uspeo je da protera i vlaškog kneza Vlada Drakula i zauzme Lezbos.

Nakon pada Srbije pod tursku vlast, 1458. i 1459. godine, osvojio je Moreju, deo Peloponeza, koji je tada bio pod vizantijskom vlašću i crnomorske gradove Amaseju i Trapeznut.

Nakon što je Bosna pala pod tursku vlast u prvoj polovini sedme decenije 15. veka, započeo je i rat sa Venecijom.

Sultan Mehmed II bolovao je kratko, a sumnja se da je bio otrovan. Njegovi posmrtni ostaci pokopani su u turbetu Fatihove džamije, koju je izgradio u toku života u Konstantinopolju.

Poznato je da se narod oko njega plašio njegove surovosti i gneva, dok istoričari između ostalog, navode, da se veoma interesovao za istoriju u nauku.

03/05/2018 15:00

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments