Osnovne škole – Nova Varoš

Na ovoj stranici nalazi se spisak svih osnovnih škola u Novoj Varoši. U opštini Nova Varoš nalaze se tri škole čija je delatnost osnovnoškolsko obrazovanje. Pored Nove Varoši, osnovne škole u ovoj opštini nalaze se i u mestima: Radoinja, Božetići, Akmačići i Jasenovo.

Osnovne škole u Novoj Varoši