Osnovne škole – Nova Varoš

Na ovoj stranici nalazi se spisak svih osnovnih škola u Novoj Varoši. Pored Nove Varoši, osnovne škole u ovoj opštini nalaze se i u mestima: Radoinja, Bistrica, Božetići, Akmačići i Jasenovo.

Osnovne škole u Novoj Varoši