Novi Sad: Raspisan konkurs za upis u vrtiće

06/04/2017 16:28

Novi Sad: Raspisan konkurs za upis u vrtiće

Predškolska ustanova “Radosno detinjstvo” iz Novog Sada raspisala je konkurs za upis dece u vrtiće za tekuću godinu. Konkurs je otvoren do 21. aprila.

Za upis dece u PU “Radosno detinjstvo” Novi Sad biće potrebno da se prikupljena dokumentacija preda u Upravi koja se nalazi na adresu ul. Pavla Simića 9, u Šalter sali radnim danima od 8 do 17 časova i subotom od 8 do 14 časova.

Na raspolaganju PU “Radosno detinjstvo” ima 1.490 slobodnih mesta. U jaslice će moći da se upiše 664 mališana, u celodnevnom boravku ima mesta za 226 devojčica i dečaka, dok će njih 600 moći da pohađa poludnevni boravak.

Roditelji čija su deca na listi čekanja za upis moraju takođe da podnesu prijave za upis i svu potrebnu dokumentaciju sem izvoda iz matične knjige rođenih.

Celodnevni i poludnevni boravak

Celodnevni boravak odvija se u trajanju od 11 časova , odnosno od 6 do 17 časova (ukoliko postoji potreba, a na osnovu Ankete koju roditelji popunjavaju, u vrtićima se radno vreme organizuje od 5:30 do 16:30 časova).

Poludnevni boravak podrazumeva boravak dece u vrtiću od 7:30 do 12:30, odnosno od 13 do 18 časova.

Dokumenta za upis:

Pravo na besplatan boravak

U skladu sa Odlukom o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom, pravo na besplatan boravak deteta u PU “Radosno detinjstvo” Novi Sad može da ostvari roditelj, staratelj, odnosno hranitelj:

  • deteta iz porodice koja ostvaruje pravo na dečiji dodatak ili pravo na novčanu socijalnu pomoć
  • deteta trećeg i svakog drugog narednog reda rođenja istog roditelja
  • deteta bez roditeljskog staranja
  • deteta sa smetnjama u razvoju

Potrebno je uz zahtev (obrazac) predati i jedan od sledećih dokaza:

  • Važeće rešenje o ostvarenom pravu na dečiji dodatak
  • Važeće rešenje o pravu na novčanu socijalnu pomoć
  • Izvod iz matične knjige rođenih za svu decu istog roditelja (podsnosi samo roditelj za novoupisano dete trećeg i svakog narednog reda rođenja)
  • potvrdu Centra za socijalni rad o smeštaju deteta u hraniteljsku, odnosno starateljsku porodicu
  • Akt o razvrstavanju deteta sa smetnjama u razvoju, odnosno nalazi i mišljenje Interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku

Uz zahtev stranka potpisuje Izjavu (Obrazac 1) u kojoj se opredeljuje o tome da li će tražene podatke oribaviti sama ili je saglasna da pokrene zahtev na osnovu koga organ može da vrši uvid, probavlja i obrađuje zahtev na osnovu koga organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija.

Pravo na besplatan boravak ostvaruje se od prvog dana narednog meseca od dana podnošenja zahteva. Zahteve podnose, kako roditelji za novoupisanu decu, tako i roditelji od ranije upisane dece.

Potrebni obrasci i sva obaveštenja mogu se dobiti u Službi socijalne zaštite pozivom na broj 021/420-439.

Ostala dokumenta:

06/04/2017 16:28

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments