SOS linija Minstarstva prosvete za prijavu nasilja

14/02/2018 13:27

SOS linija Minstarstva prosvete za prijavu nasilja

Telefon je, pre svega, namenjen deci/učenicima, roditeljima, zaposlenima u obrazovnim ustanovama, kao i onima kojima je potrebna dodatna pomoć u rešavanju problema nasilja i onima koji se na različite načine bave pitanjem prevencije nasilja.

Obuke za nove telefonske savetnice koje će volonterskim radom na SOS liniji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pružati podršku zaštiti dece i učenika od nasilja organizovana je od 8. do 12. februara 2018. godine u okviru aktivnosti Grupe za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja.

Zahvaljujući entuzijazmu i profesionalizmu saradnika koji su obučeni da rade na SOS liniji, omogućeno je da telefonska linija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, funkcioniše puno radno vreme svakog radnog dana.

Prijava učeničkog nasilja

SOS telefon 0800 200 201 za prijavu nasilja funkcioniše radnim danima tokom školske godine od 07.30 do 15.30 časova u dve smene (prva od 07.30 do 11.30 časova i druga od 11.30. do 15.30.časova).

Telefonski savetnici ukazuju na jasne procedure u slučajevima nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja kroz primenu Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje („Sl. glasnik RS“, br. 30/2010).

SOS linija za prijavu nasilja u obrazovno-vaspitnim ustanovama počela je da radi u decembru 2011.godine, u okviru Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a strateški cilj otvaranja ovakve linije je da se nasilje zaustavi i spreči, a da se za decu odnosno učenike stvori bezbedno okruženje i pruže podsticajni uslovi za učenje.

Ova linija na kojoj volonterski rade kompetentni telefonski savetnici omogući će deci, roditeljima, svim zaposlenima u obrazovnim ustanovama, kao i onima kojima je potrebna dodatna pomoć u rešavanju problema nasilja da kroz savetodavno-instruktivan rad preduzmu korake koji vode zaustavljanju i prevenciji nasilja.

14/02/2018 13:27

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments