Back to homepage

Osnovne škole – Sombor

Na ovoj stranici nalazi se spisak svih osnovnih škola u Somboru. U opštini Sombor nalaze se dvadeset dve škole čija je delatnost osnovnoškolsko obrazovanje. Pored Sombora, osnovne škole u ovoj opštini nalaze se i u mestima: Bački Monoštor, Aleksa Šantić, Stapar, Bezdan, Svetozar Miletić, Stanišić”, Telečka, Gakovo, Čonoplja, Bački Breg, Kljajićevo, Kolut, Riđica i Doroslovo. 

Osnovne škole u Somboru