Biološka pumpa prikuplja dva puta više ugljenika nego što se mislilo

15/04/2020 12:51

Biološka pumpa prikuplja dva puta više ugljenika nego što se mislilo

Biološka pumpa iz svetskih okeana koja ima esencijalnu ulogu u ciklusu ugljenika u prirodi na svetskom nivou, prikuplja dva puta više ugljenika nego što se ranije mislilo.

Biološka pumpa doprinosi ulozi okeana da preuzme i skladišti ugljen dioksid, kroz privlačenje ovog gasa iz atmosfere, njegovu transformaciju u organsku materiju i prenos u slojeve okeana koji su na većim dubinama.

Bez biološke pumpe ugljenika, koncentracija ugljen-dioksida bi bila mnogo veća.

Autori istraživanja su izjavili da ova otkrića mogu uticati na buduće klimatske procene.

Fitoplanktoni, jednoćelijski organizmi koji žive na površini okeana i koriste sunčanu svetlost da bi proizveli hranu i energiju, preuzimaju ugljen-dioksid i oslobađaju kiseonik u toku ovog procesa.

Kad fitoplankton umre, jedu ga drugi morski stanovnici, kao što je zooplankton.

Kada oni umru, postaju biološki otpad poznat kao morski sneg, koji je bogat ugljenikom i stiže do velikih dubina u okeanu, što je esencijalan proces biološke pumpe ugljenika.

Kapacitet fitoplanktona da apsorbuje ugljen-dioksid zavisi od količine sunčeve svetlosti koja uspeva da se probije kroz gornji sloj okeana.

Iz tog razloga, grupa naučnika je odlučila da izmeri dubinu vode do koje stižu zraci sunca, koja se zove eufotični sloj, koristeći tehniku koja se zove detektovanje fluorescentnosti hlorofila, kojom se analizira prisustvo fotosintetičkog fitoplanktona u dubljim slojevima okeana.

Dubina na kojoj se nalazi eufotično područje, gde živi većina morskih vrsta je različita u različitim delovima sveta.

Kroz kombinovanje novih otkrića i starijih podataka o biološkoj pumpi, istraživači su uspeli da odrede ritam po kom čestice ugljenika idu na dole. I došli su do zaključka da je količina ugljenika koja odlazi u dubine okeana dvostruko veća nego što se mislilo.

Ako se celokupna situaci sagleda na drugačiji način, dolazimo do toga da je uloga okeana u procesuiranju ugljenika i njegovom uticaju na klimu veća.

Naučnici smatraju da korišćenje njihove metode procene biološke pumpe može uticati na dobijanje preciznijih podataka o klimi, što bi uticalo na klimatsku globalnu politiku.

15/04/2020 12:51

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments