Šta su krvne grupe?

02/07/2018 16:10

Šta su krvne grupe?

Krvnu grupu nasleđujemo i u pitanju je nepromenljiva karakeristika. Naime, od velike je važnosti znati kojoj krvnoj grupi pripadamo.

Ljudi su dosta slični, međutim, postoji i dosta razlika. Razlike su ponekad vidjive, ali uglavnom najveće razlike ne vidimo, kao kada je reč o krvnoj grupi. Svi ljudi na svetu dele se prema krvnoj grupi.

Pogledajte i: Krvne grupe-Zašto je važno znati kojoj pripadamo?

Krvne grupe

Postoji osam vrsta krvnih grupa kod ljudi.

Krvna zrnca mogu imati jednu vrstu aglutinogena, dve ili nijednu.

Krvna grupa može biti: A, B, AB ili O.

Postoji još jedna podela. Naime, ovaj set antigena u krvi funkcioniše na drugačiji način od aglutinogena. Ova podela poznata je kao Rezus ili Rh faktor, koji predstavlja kolekciju od 45 različitih antgena. Osoba može imati svih 45 antigena ili nijedan. To znači da je osoba Rh pozitivna ili Rh negativna.

To znači da postoji 8 krvnih grupa. Naime svaka od navedenih grupa ima pozitivnu i negativnu varijantu.

02/07/2018 16:10

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments