Koliko je teška Zemlja?

29/11/2021 13:15

Koliko je teška Zemlja?

Naučnici ističu da je, prema zakonu gravitacije, sila privlačenja dva tela – Zemlje i čoveka, na primer, jednaka proizvodu mase ta dva tela, podeljena sa kvadratom udaljenosti tela od središta Zemlje.

Ovu jednačinu čini i “gravitaciona konstanta”, čije je postojanje otkrio naučnik Isak Njutn.

Kako je masa čoveka mala, a i udaljenost do središta Zemlje nije mnogo veća od udaljenosti od površine planete do njenog središta, jednačina je mnogo jednostavnija.

Naime, znamo koliko je gravitaciono ubrzanje na površini Zemlje, njen poluprečnik, a zahvaljujući Isaku Njutnu i vrednost gravitacione konstante, pa tako lako izračunavamo Zemljinu težinu – 6.000.000.000.000.000.000.000.000 kilograma, odnosno šest kvadriliona kilograma.

29/11/2021 13:15

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments