Zašto su bajke važne?

20/03/2020 12:01

Zašto su bajke važne?

Na početku nekog davnog početka bajke su većinom služile da uspavaju decu koja su, tonuvši u san, neretko sanjala neku svoju priču i kreirala viziju nekih svojih prethodno spomenutih junaka. I danas su bajke neizostavne, ali velika pažnja se posvećuje pitanjima zašto postoje i koje su njihove poruke.

Danas, u vreme modernih saveta i moderne psihologije, nameću se oprečna mišljenja i stavovi o tome da li bi trebalo čitati bajke deci. 

Da – i te kako!

Bajke su, pored razgovora sa roditeljima, prva nit koja povezuje decu sa pričom, koja utiče na motoriku i bogati vokabular, uči ih šta je dobro, a šta ne. Bajke su važne i zato što se deci mnogi strahovi predstavljaju kroz fantaziju, od čega se na lakši način ona izbore, jer je lakše i dekonstruišu.

Dolazimo, dalje, do oprečnih mišljenja. 

“Tradicionalne bajke pokazuju deci da postoje fizičke različitosti u životu, a ako ne vide te stereotipe, neće imati ni moralni kod po kome će se razvijati”, prenosili su mediji.

Sa druge strane, postoji želja da se ti stereotipi “isprave”. 

Recimo, “Pepeljuzi” se zamera što se u bajci glavna junakinja prisiljava na kućne poslove, a velika većina odlučno odbija da u bajkama mora da postoji princ koji spasava junakinju; dalje zameraju na želji za udajom i konstantni fokus na emotivnu ljubav sa muškarcem – što “Frozen” zanemaruje (glavni fokus je na pobijanju sopstvenih strahova i različitosti, dok je porodična ljubav primarna).

“Nije dobra ideja da govorimo devojčicama kako će, ako obuju lepe cipele i doteraju se, odmah postati lepotice i muškarci će tada hteti da budu sa njima (…)”, pišu stručnjaci, a u “Grdani”, kao još jednoj modernoj bajci, komentarišu da ona poručuje da prava ljubav nije samo između muškarca i žene, nego u vrednovanju drugog i drugačijih vrednosti, kao što su na primer, briga za pojednica i društvena ravnopravnost. 

Bilo kako bilo, sve navedeno pokazuje da su bajke nepremostive i da ne gube na značaju, upravo zato što putem te mašte daju oblik životu, strahovima i snovima, uz mogućnost da ih prevaziđemo. 

Koja je vaša omiljena bajka i zašto?

20/03/2020 12:01

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments