Da li je Ahil postojao?

01/10/2019 09:27

Da li je Ahil postojao?

Ahil, slavni grčki skoro pa nepobedivi junak, inspiracija je za brojne mitove i priče i fascinira istoričare i ljude već hiljadama godina.

Ahil, Ahilej ili Ahiles (antgrč. Ἀχιλλεύς [Akhilleús], lat. Achilles) u grčkoj mitologiji sin je tesalskog kralja Peleja i morske boginje Tetide, glavni junak Ilijade i, ujedno, najveći grčki junak uz Herkulesa.

Njegova majka, Tetida, je bila poznata po svojoj lepoti; naime, njoj su se udvarali Zevs i Posejdon. Međutim, nedugo potom je prorečeno da će Tetida roditi sina koji će nadjačati svoga oca. Bogovi su se povukli, a Tetidu su prisilno udali za običnog smrtnika, za kralja Peleja.

O Ahilovom rođenju i ranom detinjstvu poznato je nekoliko predanja. Njega je Tetida odnegovala u Pelejevoj kući, a vaspitavao ga je Fenik ili kentaur Hiron.

Već kao desetogodišnji dečak golim rukama je zadavio vepra i u trku dostigao jelena. Do pune zrelosti naučio je sve što je tadašnjem junaku trebalo u životu: da se ponaša kao muškarac, da vlada oružjem, vida rane, da svira liru i peva.

Da bi Ahila učinila besmrtnim, majka je Ahila danju mazala ambrozijom, a noću ga je kalila nad vatrom. Jedne noći Pelej je prekinuo ovaj čin i istrgao dete iz majčinih ruku. Tetida je tada napustila supruga i vratila se u dubine mora svojim sestrama Nereidama. Kasnije se pričalo da je Pelej ovo učinio iz straha za sinovljev život, jer je Tetida svojim činima za besmrtnost ubila sve šestoro dece koje je rodila pre Ahila. Neki kažu da je majka potapala Ahila u vodu Stige da bi ga učinila neranjivim, ali da je desna peta, za koju ga je držala, ostala nenakvašena i da je Ahil jedino na tom mestu bio ranjiv, a tako je na kraju i umro.

Da li je Ahil zaista postojao?

Ahilova grobnica (tur. Beşiktepe tumulus) je tumul na trojanskoj visoravni u Maloj Aziji, za koji se smatra da je tradicionalna grobnica Ahila, starogrčkog heroja iz Trojanskog rata. Nalazi se na poluostrvu Biga u severozapadnom delu Anadolije u Turskoj, na području koje se i danas po svom istorisjkom imenu naziva Troada ili Troas (grč. Τρωάς). Na ovom poluostrvu se takođe nalaze i ruševine Troje, arheološki lokalitet uvršten u Svetsku baštinu Uneska.

Ipak, dokaza o tome da li je Ahil postojao nema. Neki istoričari veruju da jeste, da je bio veoma jak i snalažljiv ratnik, a da se, godinama, njegovo ime slavilo i na kraju preraslo u legendu, slično kao drugi junaci, poput Herkulesa, pa čak i našeg Marka Kraljevića.

01/10/2019 09:27

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments